Om Rosenmetoden

Rosenmetoden är en varsam och inkännande beröring som syftar till att lösa upp muskelspänningar i kroppen. 

Behandlingen bidrar till djup avspänning och ökad kroppsmedvetenhet.
En behandling utförs på en massagebänk där du iklädd underkläder först får ligga på mage för behandling och efter halva tiden på rygg. Du får en filt över de områden som inte behandlas.

Mer om Rosenmetoden finns att läsa på The Rosen Institute

https://roseninstitute.net

Rosenmetoden kan vara ett alternativ för dig som:

-Känner dig spänd

-har ont

-har svårt att slappna av

-Känner dig trött utan anledning

-vill nå ökad självkännedom

-vill hitta djup avslappning

Marion Rosen (1914-2012)

Grundare av Rosenmetoden
I sitt arbete som sjukgymnast märkte hon att
de patienter som talade om händelser i sina liv
när hon rörde vid dem, tillfrisknade snabbast.
Hon blev alltmer övertygad om sambandet mellan kropp och själ
och behandlade framgångsrikt klienter med skador
som bottnade i känslomässig stress och undertryckta känslor.
Utifrån detta utvecklades Rosenmetoden.
Hon började lära ut Rosenmetoden i mitten av 1970-talet. Snart bildades The Roseninstitute i Berkley, USA och skolor etablerades i många länder runt om i världen.
Marion Rosen fortsatte att undervisa, hålla föredrag
och workshops ända fram till år 2011

Rosenmetoden i Norrköping

VÅRT ALTERNATIV Bredgatan 2

(Ingång från spången) i Norrköping

+46 (0)73 181 00 85